08 Marca 2024

61.NAUKOWA KONFERENCJA PSZCZELARSKA W PUŁAWACH Drukuj

W dniach 5-6 marca 2024 r. w Puławach odbyła się 61.Naukowa Konferencja Pszczelarska. Organizatorem Konferencji był Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Polskie Towarzystwo Pszczelnicze, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Puławska Danuta Smaga czy Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj.

Naukowa Konferencja Pszczelarska co roku gromadzi wielu naukowców, badaczy, pszczelarzy oraz wszystkie osoby związane z działalnością pszczelarską aby umożliwić dyskusję, wymianę wiedzy i doświadczeń na temat hodowli, zdrowia i dobroczynnego działania pszczół dla ludzi i środowiska. Głównymi zagadnieniami podejmowanymi podczas tegorocznej Konferencji były biologia pszczół, hodowla i genetyka, choroby, szkodniki i zatrucia pszczół oraz gospodarka pasieczna.

Konferencję prowadziły dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO-PIB oraz dr hab. Monika Fliszkiewicz. Wydarzenie otworzył Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Minister Jacek Czerniak, który witając zgromadzonych gości zapewnił, że bogaty program konferencji i gościnność Lubelszczyzny na pewno na długo zapadną w pamięci jej uczestnikom. Podkreślił, że pomimo tego, że pszczelarze borykają się z wieloma problemami, na przykład wysoką śmiertelnością pszczół czy trudną walką z warrozą, w ostatnich latach systematycznie przybywa w Polsce zarówno pszczelarzy, jak i rodzin pszczelich. W 2023 było to ponad 2 miliony 350 tysięcy rodzin pszczelich, a tak dobry wynik jest zasługą intensywnej pracy zarówno MRiRW, jak i osób związanych z pszczelarstwem.  

W 61.Naukowej Konferencji Pszczelarskiej wzięli także udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu – Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Radosław Grychowski, Zastępca kierownika Działu Ochrony Roślin i Nawozów Paulina Migdalska-Kustosik oraz Elżbieta Łuka – starszy specjalista w Oddziale w Wolsztynie, którzy przygotowali referat pt. „Akcja i edukacja – działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa podejmowane w celu ochrony zapylaczy”. Celem referatu, który wygłosiła dr inż. Paulina Migdalska-Kustosik, było przekazanie informacji dotyczących działań, które podejmuje Inspekcja mając  na celu wyjaśnianie zgłaszanych upadków rodzin pszczelich. Przedstawiła problemy z jakimi spotykają się inspektorzy podczas tych działań, a także podczas przeprowadzania analizy wyników badań pobranych próbek roślin oraz pszczół. Podczas wystąpienia prelegentka wskazała także, że rokrocznie prowadzone działania i stwierdzane upadki rodzin pszczelich wskazują na ciągłą potrzebę podnoszenia świadomości oraz wiedzy zarówno rolników, jak i ogółu społeczeństwa, na temat wagi pszczół dla środowiska, zagrażających im czynników, a także tego jak można pomóc zapylaczom choćby przez ograniczanie zabiegów chemicznych w okolicach pasiek i prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin czy wysiew roślin miododajnych. W związku z powyższym, prelegentka wymieniła i opisała jakie działania informacyjno-edukacyjne prowadzone są rokrocznie w WIORiN w Poznaniu.

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy zadawali wiele pytań dotyczących prowadzonych analiz wyników, konsekwencji, które grożą rolnikom za nieprawidłowe wykonanie zabiegu z wykorzystaniem środków ochrony roślin oraz sposobu działania komisji powoływanej w celu wykrycia przyczyny upadków rodzin pszczelich.

 

Autor tekstu: dr inż. Paulina Migdalska-Kustosik

Autorzy zdjęć: Elżbieta Łuka, Paulina Migdalska-Kustosik, www.gov.pl/web/rolnictwo/w-pulawach-o-pszczelarstwie, www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,353646,61-naukowa-konferencja-pszczelarska.html

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). WIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej http://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie


lista aktualności