09 Grudnia 2020

Nowe wnioski

Wniosek o wpis lub aktualizację danych w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych oraz wniosek o upoważnienie do stosowania oznaczeń DMO
więcej
05 Stycznia 2021

Zmiany w prawie dot. wymagań jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stos. oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 22217 został opublikowany tekst aktu prawnego:
więcej
21 Grudnia 2020

Zmiany w prawie dot. zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 2179 został opublikowany tekst aktu prawnego:
więcej
10 Grudnia 2020

Zmiany w prawie dot. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 2097 został opublikowany tekst aktu prawnego:
więcej
24 Listopada 2020

Ukraiński materiał siewny roślin zbożowych równoważny z unijnym

Ukraiński materiał siewny roślin zbożowych równoważny z wyprodukowanym w krajach Unii Europejskiej
więcej
13 Listopada 2020

Zmiany w regulaminie egzaminu dot. paszportowania roślin

Zmiany w regulaminie egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin.
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    12