Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia o wpis do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym
Formularz zgłoszenia zmiany danych w ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym
Formularz zgłoszenia o wykreślenie z ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym
Formularz wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej roślin rolniczych i warzywnych
Formularz wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji materiału szkółkarskiego
Formularz oświadczenia dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany
Formularz wniosku o wydanie etykiet urzędowych dla kwalifikowanego materiału szkółkarskiego (dotyczy porzeczki i agrestu)
Formularz wniosku o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla materiału szkółkarskiego
Formularz wniosku o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka
Formularz rocznego sprawozdania o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu w okresie sprawozdawczym
Formularz rocznego sprawozdania o mieszankach materiału siewnego po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu w okresie sprawozdawczym
Formularz rocznego sprawozdania o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu - zakupionym z krajów trzecich w okresie sprawozdawczym
Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Formularz zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Formularz zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Zgłoszenie dokonania zmiany w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Zgłoszenie dokonania zmiany w rejestrze przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie szkoleń dot. środków ochrony roślin
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Zgłoszenie dokonania zmiany w rejestrze przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wniosku o uzyskanie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Oświadczenie- załącznik do wniosku o uzyskanie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej
Lista obecności na szkoleniu
Zgłoś błąd