Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia o wpis lub aktualizację danych w ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców połączony z formularzem wniosku o wpis lub aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców - część I ogólna, wypełniają wszyscy
Formularz zgłoszenia o wpis lub aktualizację danych wpisanych w ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców połączony z formularzem wniosku o wpis lub aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców - część II (A) dotyczy rejestru przedsiębiorców
Formularz zgłoszenia o wpis lub aktualizację danych wpisanych w ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców połączony z formularzem wniosku o wpis lub aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców - wykaz roślin do paszportowania
Formularz zgłoszenia o wpis lub aktualizację danych wpisanych w ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców połączony z formularzem wniosku o wpis lub aktualizację danych w rejestrze przedsiębiorców - część III (B) dotyczy ewidencji podmiotów
Formularz zgłoszenia o wpis do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym - można wypełnić zamiast części III (B)
Formularz zgłoszenia aktualizacji danych w ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym - można wypełnić zamiast części III (B)
Formularz zgłoszenia o wykreślenie z ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym

Prowadzenie obrotu materiałem siewnym

Pliki do pobrania

Formularz rocznego sprawozdania o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu w okresie sprawozdawczym
Formularz rocznego sprawozdania o mieszankach materiału siewnego po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu w okresie sprawozdawczym
Formularz rocznego sprawozdania o materiale siewnym po raz pierwszy wprowadzonym do obrotu - zakupionym z krajów trzecich w okresie sprawozdawczym

Próbobranie materiału siewnego

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o pobranie prób materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
Formularz wniosku o pobranie prób materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

Ocena polowa materiału siewnego

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji nasiennej roślin rolniczych i warzywnych
Formularz wniosku o dokonanie oceny polowej plantacji materiału szkółkarskiego
Formularz oświadczenia dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany

Oznakowania dla materiału siewnego

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla materiału szkółkarskiego
Formularz wniosku o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka

Rolnictwo ekologiczne

Pliki do pobrania

Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Formularz zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego
Formularz zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Zgłoszenie dokonania zmiany w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania środków ochrony roślin
Wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Zgłoszenie dokonania zmiany w rejestrze przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
Wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie szkoleń dot. środków ochrony roślin
Oświadczenie- załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Zgłoszenie dokonania zmiany w rejestrze przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wniosek o wniosku o uzyskanie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Oświadczenie- załącznik do wniosku o uzyskanie upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie certyfikacji Integrowanej Produkcji
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej
Lista obecności na szkoleniu

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Pliki do pobrania

o udzielenie dotacji
o wydanie paszportów roślin
o wydanie zaświadczenia Clavibacter sepedonicus
o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu
na kontrole i inne czynności
o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - całość
o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych - całość
o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
rodzaje lub gatunki roślin, produktów roślinnych
Zgłoś błąd