Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru fitosanitarnego - wiorin katowice


fax: 32 351-24-44

mobile: 533 322 945 , 535 001 761

 

Beata Zub
Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego

tel. 32 351-24-36

Monika Świdergał
Specjalista

tel. 32 351-24-36

Tomasz Pachnik
Specjalista

tel. 32 351-24-10

Dominika Pajęcka
Inspektor

tel. 32 351-24-10

Patrycja Zbroińska

Inspektor
tel. 32 351-24-36

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych, przedmiotów podłoży i gleby oraz środków transportu dla celów eksportowych i obrotu krajowego,
 2. nadzór nad rozprzestrzenianiem i zwalczaniem organizmów kwarantannowych i niekwarantannowych,
 3. nadzór nad pracami naukowo-badawczymi z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe,
 4. sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych,
 5. nadzór i kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 6. prowadzenie rejestru przedsiębiorców oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
 7. nadzorowanie i prowadzenie spraw dotyczących wydawania świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin, zaświadczeń,
 8. nadzór nad przemieszczaniem bulw ziemniaka w obrocie krajowym i do innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 9. ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów,
 10. ustalenie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się,
 11. nadzór nad przestrzeganiem procedury pobierania prób gleby, podłoży, roślin, produktów roślinnych, przedmiotów do badań laboratoryjnych,
 12. nadzór nad rejestracją i sygnalizacją terminów i sposobów zwalczania organizmów niekwarantannowych,
 13. opracowywanie i przygotowywanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań z zakresu nadzoru fitosanitarnego,
 14. współpraca z jednostkami naukowymi i innymi instytucjami w zakresie nadzoru fitosanitarnego,
 15. prowadzenie szkoleń z zakresu nadzoru fitosanitarnego,
 16. obsługa "Zintegrowanego systemu informatycznego w ochronie roślin i nasiennictwie",
 17. nadzór nad oddziałami w zakresie prowadzonych spraw.
Zgłoś błąd