Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Organy Inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Pliki do pobrania

Zarządzenie nr 353/10 Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach oraz Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach.
Zarządzenie nr 41/21 Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach.
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Górska
Data publikacji informacji: 15.09.2014 21:00
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd