06 Maja 2021

Uwaga rolnicy! Aktualizacja listy odmian kukurydzy objętych zakazem stosowania na terenie naszego kraju

Przedstawiamy aktualną listę odmian kukurydzy MON 810 objętych zakazem stosowania na terenie RP, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 789).
więcej
29 Kwietnia 2021

KOMUNIKAT o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zamierza przeprowadzić zabiegi środkami ochrony roślin w drzewostanach sosnowych oraz w drzewostanach mieszanych
więcej
28 Kwietnia 2021

Zmiany w prawie dot. potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycjami: 775 zostały opublikowane następujące teksty aktów prawnych:
więcej
28 Kwietnia 2021

Zmiany w prawie dot. oznakowania produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycjami: 763 zostały opublikowane następujące teksty aktów prawnych:
więcej
28 Kwietnia 2021

Zmiany w prawie dot. wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycjami: 757 zostały opublikowane następujące teksty aktów prawnych:
więcej
28 Kwietnia 2021

Zmiany w prawie dot. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 735 został opublikowany tekst aktu prawnego:
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    10