Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dane bieżące

Rok 2013

    Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach posiada majątek o łącznej wartości 7 956 740,23 PLN (stan na dzień 31.12.2013 r) w tym :

 • środki trwałe w wysokości 6 866 740,43 PLN
 • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 1 098 992,80 PLN

Charakterystyka środków trwałych :

 1. Grupa 01 - Grunty o wartości 134 527,00 PLN
 2. Grupa 02 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu o wartości 3 447 811, 71 PLN
 3. Grupa 03 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości  221 027,76 PLN
 4. Grupa 04 - Kotły i maszyny energetyczne o wartości 55 005,30 PLN
 5. Grupa 05 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości  676 120,99 PLN
 6. Grupa 06 - Urządzenia techniczne o wartości 98 791,88 PLN
 7. Grupa 07 - Środki transportu o wartości 646 546,00 PLN
 8. Grupa 08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 1 586 916,79 PLN

Dane archiwalne

Rok 2012

 

    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
posiada majątek o łącznej wartości 7 646 130 ,94 PLN (stan na dzień 31.12.2007 r) w tym :

 

 • środki trwałe w wysokości 6 481 298,36 PLN
 • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 1 164 832,58 PLN

Charakterystyka środków trwałych :

 1. Grupa 0 - Grunty 134,527 PLN
 2. Grupa 01 - Budynki i budowle o wartości 2 988 064,31 PLN
 3. Grupa 02 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 221 027,76 PLN
 4. Grupa 03 - Kotły i maszyny energetyczne o wartości 55 005,30 PLN
 5. Grupa 04 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 757 629,75 PLN
 6. Grupa 05 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości 3 030,12 PLN
 7. Grupa 06 - Urządzenia techniczne o wartości 87 027,90 PLN
 8. Grupa 07 - Środki transportu o wartości 612 546,01 PLN
 9. Grupa 08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 1 622 440,21 PLN
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Sławomir Chowański
Data publikacji informacji: 16.09.2014 07:00
Data aktualizacji informacji: 13.10.2014 09:55
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd