30 Marca 2020

Zmiany w prawie dotyczące ochrony roślin przed agrofagami

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 424 został opublikowany tekst aktu prawnego:
więcej
17 Marca 2020

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin tematem przewodnim 60. Sesji Naukowej IOR-PIB w Poznaniu

W dniach 11-13 lutego br. odbyła się jubileuszowa 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB. Jej motto „Chroniąc rośliny, chronisz życie”, jest także hasłem przewodnim obecnego Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.
więcej
16 Marca 2020

Zmiany w prawie dotyczące szczególnych rozwiązań zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 374 został opublikowany tekst aktu prawnego:
więcej
16 Marca 2020

Zmiany w prawie dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith)

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 335 został opublikowany tekst aktu prawnego:
więcej
03 Marca 2020

Rok 2020 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (MRZR)

Hasło przewodnie tego całorocznego święta brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.
więcej
03 Marca 2020

Zmiany w prawie dotyczące roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 274 został opublikowany tekst aktu prawnego:
więcej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    12