Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

REJESTRY I EWIDENCJE- WIORiN Katowice

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r, poz. 50)
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach prowadzi i udostępnia rejestr:

  1. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,
  2. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
  3. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
  4. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  5. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1512 z późn. zm.) każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji:

  1. przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
  2. dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli,
  3. rolników prowadzących obrót materiałem siewnym,
  • po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektora.

 

Pliki do pobrania

Rejestr przedsiębiorców wprowadzających środki ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonujących te środki
Rejestr przedsiębiorców prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcą prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN Katowice
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Teresa Król
Osoba publikująca informację: Teresa Król
Data wytworzenia informacji: 29.12.2017 10:00
Data publikacji informacji: 02.09.2014 08:02
Data aktualizacji informacji: 06.03.2018 08:59
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd