Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Witamy na stronie WIORiN we Wrocławiu

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Roślin i Nasiennictwa
we Wrocławiu

50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17
Sekretariat tel. 71 371-84-35;
fax 71 371-84-32

Adres skrytki ePUAP: /43a10stlv2/skrytka

godziny pracy 730-1530

Strona WIORiN Wrocław jest jednocześnie stroną podmiotową BIP


Logo BIP     Link do serwisu Służby Cywilnej

 

 

Deklaracja dostępności WIORiN we Wrocławiu (otwarcie w nowym oknie)
Raport o stanie zapewniania dostępności WIORiN we Wrocławiu - format PDF

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 - format PDF
Monika Kobusińska
Koordynator ds. dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
tel. 71/371-84-35 wew. 11
e-mail:

INFORMACJA DLA KLIENTÓW WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WE WROCŁAWIU

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w urzędzie i dostarczanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP (adres skrytki: /43a10stlv2/skrytka). Zasady korzystania z systemu ePUAP znajdziecie Państwo w zakładce ePUAP.
Niezbędne terminy wizyt proszę uzgadniać telefonicznie.
Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.

Egzamin potwierdzający wiedzę niezbędną do prowadzenia ocen w celu wydawania paszportów roślin

Z uwagi na trwający w Polsce stan epidemii od dnia 14.03.2020 r. do czasu odwołania epidemii WIORiN we Wrocławiu będzie przeprowadzał w każdy wtorek i piątek w godzinach od 10:00 do 14:00, egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin w formie elektronicznej (na odległość).


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do ww. egzaminu są zobowiązane do przesłania na adres e-mail: dnf-wroclaw@piorin.gov.pl wypełnionej karty zgłoszenia (w formie skanu/zdjęcia lub w postaci pliku word), która jest dostępna na stronie internetowej. W e-mailu należy wskazać proponowaną datę i godzinę, o której mogłyby  zostać przesłane zdającemu podmiotowi testy. Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej zostanie wystawiony rachunek za przeprowadzenie egzaminu (opłaty poniżej).

Ze szczegółami egzaminu należy się zapoznać na stronie www.piorin.gov.pl, na której znajduje się m.in. instrukcja dla podmiotów.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony w kolejny wolny wtorek lub piątek następujący po dniu wpływu. Po zdaniu egzaminu podmiot otrzyma na wskazany adres e-mail skan zaświadczenia o zdanym egzaminie, a oryginał zostanie przekazany egzaminowanemu po zakończeniu okresu epidemii.

 

OPŁATY :

  • w związku z wejściem w życie od dnia 27.10.2020 r. rozporządzenia MRiRW z dnia 21 września 2020 r. wsprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (…) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1771) za przeprowadzenie ww. egzaminu pobierana jest opłata w wysokości 110 zł uiszczana na podstawie rachunku wystawionego przez WIORiN we Wrocławiu, opłatę należy uiścić nie później niż na dzień przed przeprowadzeniem egzaminu

  • po zdanym egzaminie wydawane jest zaświadczenie - wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

 

Dowody zapłaty ww.opłaty należy przesłać na adres dnf-wroclaw@piorin.gov.pl  nie później niż na dzień przed przeprowadzeniem egzaminu.

 

Redakcja strony wiorin wrocław

  1. Aleksandra Polic
  2. Beata Nużka
  3. Anna Maciołek
  4. Mariusz Łuczyk

tel.: 71 371-84-35

 

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania ze strony WIORiN Wrocław
Zgłoś błąd