Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Załączniki do Regulaminu ZFŚS na 2020 r.

Pliki do pobrania

Załączniki do Regulaminu ZFŚS na 2020 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pliki do pobrania

Zarządzenie z 17.07.2019 w sprawie zmiany zarządzenia z 29.11.2017 r.
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w WIORiN Kielce
Regulamin ZFŚS
Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WIORIN KIELCE

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Oświadczenie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - październik 2017

Pliki do pobrania

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro wraz z ogłoszeniem o ich zbyciu
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego WIORIN w Kielcach

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - kwiecień 2016

Pliki do pobrania

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro wraz z ogłoszeniem o ich zbyciu
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego WIORIN w Kielcach

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - wrzesień 2015

Pliki do pobrania

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro wraz z ogłoszeniem o ich zbyciu
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego WIORIN w Kielcach

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - maj 2015

Pliki do pobrania

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro wraz z ogłoszeniem o ich zbyciu
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego WIORIN w Kielcach
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 19.05.2015 12:55
Data aktualizacji informacji: 15.09.2015 12:00
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd