Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Załączniki do Regulaminu ZFŚS na 2021 r.

Pliki do pobrania

Załączniki do Regulaminu ZFŚS na 2021 r.

Załączniki do Regulaminu ZFŚS na 2020 r.

Pliki do pobrania

Załączniki do Regulaminu ZFŚS na 2020 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pliki do pobrania

Zarządzenie z 17.07.2019 w sprawie zmiany zarządzenia z 29.11.2017 r.
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w WIORiN Kielce
Regulamin ZFŚS
Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WIORIN KIELCE

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Oświadczenie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - październik 2017

Pliki do pobrania

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro wraz z ogłoszeniem o ich zbyciu
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego WIORIN w Kielcach

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - kwiecień 2016

Pliki do pobrania

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro wraz z ogłoszeniem o ich zbyciu
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego WIORIN w Kielcach

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - wrzesień 2015

Pliki do pobrania

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro wraz z ogłoszeniem o ich zbyciu
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego WIORIN w Kielcach

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - maj 2015

Pliki do pobrania

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro wraz z ogłoszeniem o ich zbyciu
Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego WIORIN w Kielcach
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 19.05.2015 12:55
Data aktualizacji informacji: 15.09.2015 12:00
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd