Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających
Lp. Podmiot kontrolujący Data kontroli Wyniki kontroli
1 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 11 - 21 marca 2016 r. FN.IV.431.7.2016
2 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 01-03 marca 2017 r. Wystąpienie pokontrolne

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 20.04.2016 12:29
Data aktualizacji informacji: 10.04.2017 07:58
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd