Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowienie aktów publicznoprawnych

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach wydaje zarządzenia oraz decyzje administracyjne.
  W formie zarządzenia Wojewódzki Inspektor reguluje sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Inspektoratu oraz jego komórek organizacyjnych, zgodnie z § 27 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu.
Zarządzenie Wojewódzkiego Inspektora może także zawierać jednostkowe rozstrzygniecie gospodarcze, organizacyjne lub określać stanowisko w konkretnej sprawie.

    W formie decyzji administracyjnej Wojewódzki Inspektor załatwia sprawy należące do zakresu zadań
i kompetencji Inspekcji.
Decyzje administracyjne wydawane są z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Formę pisma okólnego stosuje się w przypadku :

  • celowości przekazania informacji wszystkim lub większości komórek organizacyjnych,
  • konieczności wskazania na uchybienia i nieprawidłowości w działalności komórek organizacyjnych i wydawania poleceń w celu ich likwidacji,
  • konieczności ustalenia jednolitej wykładni obowiązujących przepisów oraz zasad postępowania komórek organizacyjnych w określonych sprawach.
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 02.09.2014 14:15
Data aktualizacji informacji: 05.09.2014 11:19
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd