Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.272.7.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

02.06.2023
WAD.272.4.2023

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup samochodu służbowego
Ogłoszenie 2023/BZP 00196750/01 z dnia 28 kwietnia 2023
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

28.04.2023
WAD.272.2.2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2023 nr 2023/BZP 00114630/01/P

28.02.2023
WAD.272.15.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21 A
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

17.11.2022
WAD.272.11.2022

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21 A
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

08.11.2022
WAD.272.7.2022

Remont pomieszczeń budynku WIORiN w Kielcach.
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

04.07.2022
WAD.272.3.2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2022 nr 2022/BZP 00075015/01/P

03.03.2022
WAD.272.2.2022

Zamówienie poniżej kwoty 130 000 PLN
Przebudowa schodów wejściowych do budynku administracyjno-biurowego WIORiN w Kielcach z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

24.02.2022
WAD.272.20.2021

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21 A
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

09.12.2021
WAD.272.13.2021

Zamówienie poniżej kwoty 130 000 PLN
Przebudowa schodów wejściowych do budynku administracyjno-biurowego WIORiN w Kielcach z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

13.10.2021
1  2  3  4    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 23.10.2014 12:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 08.12.2014 15:02
Sprawdź historię zmian