Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i wnioski

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

PRZYJMUJE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH 15.30 – 16.30

(PIĘTRO POKÓJ NR 110)

 

ZASTĘPCY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

PRZYJMUJĄ OBYWATELI CODZIENNIE W GODZINACH PRACY INPEKTORATU

 

PRACOWNICY

PRZYJMUJĄ OBYWATELI CODZIENNIE W GODZINACH PRACY INSPEKTORATU

 

W PRZYPADKU, GDY PONIEDZIAŁEK JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY, PRZYJMOWANIE OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKOW ODBYWA SIĘ W NASTEPNY DZIEŃ
W GODZINACH PRACY.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE PISEMNIE, ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB USTNIE – WÓWCZAS PRACOWNIK PRZYJMUJĄCY SKARGĘ SPORZĄDZA PROTOKOŁ, KTÓRY PODPISUJE WNOSZĄCY SKARGĘ I PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE.

SKARGI I WNIOSKI NIEZAWIERAJĄCE IMIENIA I NAZWISKA (NAZWY) ORAZ ADRESU WNOSZĄCEGO POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPOZNANIA.

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 02.09.2014 13:19
Data aktualizacji informacji: 16.05.2024 09:34
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd