30 Października 2023

Nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin

Jednym z zadań realizowanych przez PIORiN w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów jest nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin w ramach którego, inspektorzy pobierają próby pod kątem pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych
więcej
27 Października 2023

KONTROLA PODMIOTÓW UPOWAŻNIONYCH DO SAMODZIELNEGO WYDAWANIA PASZPORTÓW ROŚLIN

Od 2019 r. obowiązują nowe przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin. Wprowadziły one wiele zmian w zakresie rejestracji podmiotów profesjonalnych oraz upoważniania podmiotów profesjonalnych do samodzielnego wydawania paszportów roślin
więcej
24 Października 2023

Próby monitoringowe zbóż

Na terenie działania Oddziału w Jędrzejowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przeważają uprawy zbóż
więcej
17 Października 2023

Cykl szkoleń organizowanych w WIORiN w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przystąpił do projektu „Zapewnienie funkcjonowania kontroli fitosanitarnych dla WIORiN Kielce” dofinansowanego w ramach części wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej
więcej
16 Października 2023

PIORiN i winorośl

Jesień to czas, w którym pracownicy WIORiN w Kielcach wyjeżdżają na kontrole zarejestrowanych na naszym terenie winnic
więcej
16 Października 2023

Szkolenie dotyczące eksportu w województwie świętokrzyskim

W dniu 11 października 2023 roku w Sandomierzu odbyło się szkolenie dla kierowników Oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach oraz dla pracowników realizujących w Oddziałach zadania z zakresu nadzoru fitosanitarnego
więcej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    16