17 Stycznia 2020

Masz numer w rejestrze PIORiN – zaktualizuj się do 14.03.2020 r.

Uwaga ! Jesteś producentem lub dystrybutorem: roślin przeznaczonych do sadzenia, ziemniaków sadzeniaków, ziemniaków konsumpcyjnych , ziemniaków przemysłowych, nasion i masz nadany numer w rejestrze PIORiN. Zaktualizuj się do 14.03.2020 r. !
więcej
15 Stycznia 2020

Drzwi Otwarte w Laboratorium Wojewódzkim WIORiN w Bydgoszczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy zaprasza uczniów szkół średnich oraz studentów na drzwi otwarte w dniach 24-26 marca 2020 r.
więcej
17 Grudnia 2019

Szkolenie w PON

W dniach 10 - 13 grudnia 2019 r. w Pracowni Oceny Nasion Laboratorium Wojewódzkiego w Bydgoszczy zostało zorganizowane szkolenie z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych.
więcej
17 Grudnia 2019

ZNAKUJESZ DMO ZGODNIE Z ISPM 15 ZAREJESTRUJ SIĘ W PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, od dnia 14 grudnia 2019 r. podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń według Standardu ISP
więcej
13 Grudnia 2019

Nowy wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych

W związku z wejściem w życie od dnia 14 grudnia 2019 r. nowego prawa w zakresie zdrowia roślin, zaktualizowany został wzór wniosku o wpis i aktualizację wpisu do:
więcej
04 Grudnia 2019

Jesteś IMPORTREM nie czekaj - zarejestruj się już dziś w TRACES !

Przypominamy, że od 14 grudnia br. na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe zasady granicznej kontroli fitosanitarnej.
więcej
1  2  3  4  5