Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Kontrole

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy przeprowadzone zostały następujące kontrole:
 

Kontrole w WIORiN Bydgoszcz
LP Nazwa Instytucji Kontrolującej Okres kontroli Zakres kontroli Wynik kontroli
1

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

07.01.2010 Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji nakazu i wniosków wystąpienia wydanych po ostatniej kontroli IP. protokół kontroli
2 Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki 13.10.2010 Kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania jednostki z wybranych zagadnień jak skargi i wnioski, gospodarowanie środkami transportu oraz prawidłowości realizowania wydatków budżetowych. protokół kontroli
3

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Centralne Laboratorium

w Toruniu

15.03.2010 Kontrola problemowa. Działalność diagnostyczna WIORiN w zakresie procedury wykrywania i identyfikacji patogenów bakteryjnych ziemniaka. protokół kontroli
4

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Warszawie

16 –19.03.2010

DORiT – Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.

 

PON – nadzór nad drukowaniem etykiet dla materiału siewnego .

protokół kontroli
5

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Warszawie

17 – 19.10.2011

DNN – Kontrola problemowa.

 

DNF – Decyzje administracyjne.

 

Oddział Bydgoszcz – nadzór nad wytwarzaniem materiału szkółkarskiego.

protokół kontroli
6 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy NR.10101078 19.10.2011 kontrola eksploatacji bankowości elektronicznej i pakietu ochrony kryptograficznej  
7 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 14-18.11.2011 przestrzeganie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz wybranych przepisów ustawy o służbie cywilnej wystąpienie pokontrolne
8 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w Bydgoszczy 15-27.09.2011 badanie zbiorowego wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym , kontrola służby bhp oraz informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2010 rok wystąpienie pokontrolne
9 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W Bydgoszczy 2-27.04.2012 prawidłowość obliczania składek , ustalenie uprawnień  do świadczeń opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe , wystawianie zaświadczeń  
10 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 19.12.2012 kontrola archiwum zakładowego WIORiN Bydgoszcz  
11 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 30.01.2013 kontrola projektu „Budowa Narzędzi E- Administracji”  
12 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy   wykonanie budżetu Państwa w 2012 roku wystąpienie pokontrolne
13 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy NR.10101078 14.06.2013

kontrola eksploatacji bankowości elektronicznej i pakietu ochrony kryptograficznej

 
14 GIORiN 16-19.09.2013 Kontrola problemowa w WIORiN w Bydgoszczy  
15 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 18-29.11.2013 prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej wystąpienie pokontrolne
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Łukasz Czajka
Data publikacji informacji: 21.08.2014 15:07
Data aktualizacji informacji: 26.08.2014 08:47
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd