Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

                                                                                                                                

 

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego

 

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2017 poz. 729) informuję, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Cieplickiej 7, 85-377 Bydgoszcz, posiada zużyty składnik majątku tj.

 

Samochód OPEL ASTRA nr rejestracyjny CB 5737M

 

  1. Numer VIN: W0L0TGF488G161242
  2. Pojemność silnika: 1364 cm3
  3. Rok produkcji: 2008
  4. Rodzaj paliwa: benzyna
  5. Data pierwszej rejestracji: 12.06.2008 r.
  6. Przebieg w km: 108.000
  7. Termin obowiązkowego badania technicznego: 11.12.2019 r.
  8. Termin ważności ubezpieczenia OC: 11.12.2019 r.

 

 

      Wyżej wymieniony składnik majątku może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z § 38 w/w rozporządzenia. Jeżeli wymieniony składnik majątku nie zostanie nieodpłatnie przekazany innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego lub sprzedany może zostać dokonana darowizna na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) niebędących państwowymi  jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych zgodnie z § 38 w/w rozporządzenia.

       Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku spełniający wymagania określone w § 38 w/w rozporządzenia lub wniosek o dokonanie darowizny spełniający wymagania określone w § 39 ust. 4 w/w rozporządzenia należy składać pisemnie do dnia 22 listopada 2019 r. w sekretariacie WIORiN przy ul. Cieplickiej 7, 85-377 Bydgoszcz lub na adres , lub .

        Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52/3609637, 3609641 w Dziale Administracji, osobą do kontaktu jest kierownik działu – Agata Wróblewska.

Wymieniony składnik majątku ruchomego można obejrzeć w siedzibie WIORiN  w Bydgoszczy, ul. Cieplickiej 7 po uprzednim uzgodnieniu terminu.

                                                                                                                                         

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie
  2. Wzór wniosku o dokonanie darowizny

Pliki do pobrania

Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Łukasz Czajka
Data publikacji informacji: 05.11.2014 15:52
Data aktualizacji informacji: 09.04.2015 12:48
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd