Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin bydgoszcz

e-mail :
fax: 52 379-78-28

 

Jerzy Wiśniewski
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 52 360-96-48

kom. 727-501-211

Iwona Leszczyńska-Sieraszewska
Starszy Specjalista

tel. 52 360-96-40

Sławomir Tarbicki
Specjalista

tel. 52 360-96-40

Katarzyna Magdańska
Inspektor

tel. 52 360-96-40

kom. 727-501-200

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Organizowanie i nadzorowanie oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego

 2. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla:

  1. upoważnionych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego

  2. akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego

 3. Nadzór i kontrola pracy upoważnionych i akredytowanych kwalifikatorów materiału siewnego

 4. Nadzór i kontrola oceny cech zewnętrznych materiału siewnego

 5. Dokonywanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców, dostawców i rolników prowadzących obrót materiałem siewnym

 6. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie.

 7. Nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrzegania przepisów z nasiennictwa

 8. Współpraca ze Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian oraz COBORU w zakresie oceny tożsamości

 9. Przygotowywanie materiałów i dokumentów do wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

  1. upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego,

  2. decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego,

  3. zakazów wprowadzenia do obrotu i nakazów wyłączenia z obrotu materiału siewnego,

  4. decyzji o opłacie sankcyjnej, wniosków o ukaranie. Kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich

 10. Dokonywanie obciążeń lub ich kontrola za ocenę polową plantacji nasiennych, materiału szkółkarskiego, ocenę cech zewnętrznych, pobieranie prób z materiału siewnego.

 11. Sporządzanie informacji o obrocie materiału siewnego i kontrola przedsiębiorców w tym zakresie. Kontrola wykorzystanych etykiet, paszportów i plomb do materiału siewnego i szkółkarskiego.

 12. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

 13. Współpraca z komórkami organizacyjnymi inspektoratu oraz nadzór nad delegaturami i oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora

Zgłoś błąd