19 Czerwca 2023

Świat się kręci wokół wsi – konkurs filmowy

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy młodych mieszkańców wsi, do nagrywania i przysyłania nam swoich filmów, pokazujących, jak zmienia się polska wieś.
więcej
19 Czerwca 2023

Obrót środkami ochrony roślin tylko w zarejestrowanych miejscach

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin, działalność polegająca na sprzedaży środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców, którego dokonuje na wniosek przedsiębiorcy właściwy wojewódzki inspektor ...
więcej
15 Czerwca 2023

Wspólna troska o bezpieczeństwo dzieci na wsi

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa dołączył do kampanii edukacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
więcej
15 Czerwca 2023

Webinar EPPO na temat raportowania wykryć agrofagów ,,Pest Reporting”

Webinarium na temat raportowania wykryć agrofagów, organizowane przez Europejsko-Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO).
więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15