20 Marca 2018

Reklamuj środki ochrony roślin tylko zgodnie z prawem

W związku ze stwierdzaniem licznych naruszeń w zakresie reklamy środków ochrony roślin, przypominamy, że każda jej forma, w tym telewizyjna i radiowa, powinna być zgodna z art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 ...
więcej
12 Marca 2018

„Racjonalna Ochrona – Minimum Pozostałości Pestycydów”

„Racjonalna Ochrona – Minimum Pozostałości Pestycydów”, to hasło 60. Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych, jaka została zorganizowana przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach ...
więcej
06 Marca 2018

Kosz jabłek i list do Pani Redaktor Magdaleny Mieśnik

Główny inspektor Andrzej Chodkowski przesłał dziś do pani Magdaleny Mieśnik kosz jabłek.
więcej
01 Marca 2018

Zero tolerancji – brak przekroczonych norm pozostałości środków ochrony roślin szansą dla polskich jabłek

Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski oraz dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki Joanna Tumińska wzięli udział w konferencji „Zero tolerancji – brak przekroczonych norm pozostałości środków ochrony roślin ...
więcej
20 Lutego 2018

Polska żywność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa towarzyszył sekretarzowi stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panu Zbigniewowi Babalskiemu w delegacji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
więcej
16 Lutego 2018

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system uprawy, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości owoców, warzyw i innych płodów rolnych ...
więcej
  1  2  3  4  5  6  7  8  9