21 Lipca 2022

O eksporcie zbóż w Gdyni

W Oddziale Granicznym PIORiN w Gdyni Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski spotkał się z Wojewódzkim Inspektorem Andrzejem Kanią oraz kierownikiem i pracownikami tej placówki.
więcej
21 Lipca 2022

Działalność Centralnego Laboratorium GIORiN w 2021 roku

Działalność Centralnego Laboratorium GIORiN w 2021 roku
więcej
18 Lipca 2022

Działania kontrolne w zakresie zdrowia roślin realizowane przez PIORiN

Działania kontrolne w zakresie zdrowia roślin realizowane przez PIORiN
więcej
15 Lipca 2022

Korzystne zmiany dla producentów ziemniaków

Zmiany przepisów dotyczących zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych ziemniaka.
więcej
11 Lipca 2022

Zakaz dodawania fosfonianów do produktów nawozowych UE

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz ...
więcej
04 Lipca 2022

Upoważnianie podmiotów do wydawania paszportów roślin

Upoważnianie podmiotów profesjonalnych do wydawania paszportów roślin
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    17