31 Lipca 2023

Zdrowe rośliny z paszportem Drukuj

Liczba podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin w latach 2020-2022, wg stanu na koniec roku
Liczba podmiotów...
Liczba podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów roślin w poszczególnych województwach, wg stanu na dzień 31.12.20
Liczba podmiotów...

Paszport roślin jest urzędową etykietą, która potwierdza, że materiał roślinny był kontrolowany i spełnia określone wymagania w zakresie zdrowia roślin. Dołącza się go do jednostki handlowej materiału roślinnego, np. palety, skrzynki, przy przemieszczania tego materiału w obrębie Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

 

Zgodnie z przepisami prawa, paszporty roślin mogą być wydane m.in. przez podmioty profesjonalne (np. producentów, dystrybutorów materiału roślinnego), które zostały wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych oraz uzyskały od wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa upoważnienie do wydawania takich dokumentów.

 

Ubiegając się o upoważnienie do wydawania paszportów roślin, podmiot profesjonalny składa wniosek do wojewódzkiego inspektora, gdzie wskazuje m.in. rodziny, rodzaje lub gatunki materiału roślinnego, dla których będzie samodzielnie wydawał paszporty roślin, bowiem upoważnienie jest wydawane dla tych konkretnych rodzin, rodzajów, gatunków.

 

Jednocześnie, warunkiem uzyskania upoważnienia do wydawania paszportów roślin jest posiadanie przez podmiot profesjonalny lub inną wyznaczoną osobę przez ten podmiot – wiedzy, która umożliwia prawidłowe wykonanie ocen zdrowotności pod kątem występowania agrofagów kwarantannowych dla UE oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych (tzw. RAN). Ponadto, podmiot profesjonalny powinien dysponować rejestrem oraz systemami i procedurami zapewniającymi tzw. identyfikowalność przemieszczanego materiału. Informacje zawarte w rejestrze muszą umożliwić zidentyfikowanie od kogo pochodziła każda nabywana jednostka handlowa materiału roślinnego lub do kogo została sprzedana z właściwym dla niej paszportem roślin. Systemy i procedury, powinny również umożliwić zidentyfikowanie przemieszczeń tych roślin w obrębie nieruchomości podmiotu i pomiędzy nimi.

 

Większość podmiotów profesjonalnych ubiegała się o wydanie upoważnienia do wydawania paszportów roślin w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów prawa, tj. w 2020 r. i wtedy zostało upoważnionych 3 749 podmiotów. Niemniej jednak liczba ta corocznie wzrasta. Z danych sprawozdawczych wynika, że wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w całej Polsce zostało upoważnionych 5 125 podmiotów profesjonalnych. Najwięcej upoważnień wydali Wojewódzcy Inspektorzy w: Warszawie – 652, Poznaniu – 620, Katowicach – 605.

 

Na wykresach przedstawiono liczbę upoważnionych podmiotów w Polsce w latach 2020 – 2022 oraz liczbę upoważnionych podmiotów w poszczególnych województwach, wg stanu na koniec 2022 r.


lista aktualności
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Michał Lipiński
Data publikacji informacji: 31.07.2023 00:00
Data aktualizacji informacji: 01.08.2023 08:45
Sprawdź historię zmian