27 Kwietnia 2016

Chrońmy pszczoły

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to ...
więcej
21 Kwietnia 2016

Rozmowy z przedstawicielami producentów i dystrybutorów śor

W siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w dniu 20 kwietnia br., odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji na rynku środków ochrony roślin, w tym problemowi wprowadzania do obrotu podrobionych preparatów.
więcej
12 Kwietnia 2016

Kupuj wyłącznie oryginalne środki ochrony roślin!

Należy kupować wyłącznie środki dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ...
więcej
08 Kwietnia 2016

Eksport na Ukrainę warzyw świeżych pochodzenia hiszpańskiego

Zakazu importu do Ukrainy wybranych regulowanych towarów z rodzaju Brassica, świeżych i schłodzonych, pochodzących z Hiszpanii.
więcej
08 Kwietnia 2016

Wymagania w imporcie dla opakowań drewnianych

W przypadku importu towarów w tym innych niż roślinne, z towarzyszeniem opakowań drewnianych muszą być spełnione wymagania specjalne określone w przepisach
więcej
06 Kwietnia 2016

Wymiana handlowa z Turcją - ankieta Komisji Europejskiej

W ramach negocjacji o liberalizacji handlu pomiędzy Unią Europejską a Turcją Komisja Europejska zainicjowała proces zbierania informacji o priorytetach, obecnie występujących problemach w handlu z Turcją...
więcej
  1  2  3  4  5  6  7  8  9