12 Lipca 2023

Raport nr 30 nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski - streszczenie

Raport nr 30 na temat nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski: Pepo aphid-borne yellows virus, Phenacoccus solenopsis, Erysiphe corylacearum, Lixus junci, Heterodera zeae, Atherigona orientalis.
więcej
12 Lipca 2023

Raport nr 29 nowe zagrożenia fitosanitarne dla Polski - streszczenie

Raport nr 29 na temat nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski: Callidiellum villosulum, Hirshmanniella caudacrena, Meloidogyne enterolobii, Hishimonus phycitis, Hypothenemus eruditus, Cucurbit aphid-borne yellows virus
więcej
07 Lipca 2023

Wizyta studyjna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi udała się z wizytą studyjną na Lubelszczyznę. Jednym z odwiedzanych miejsc było drogowe i kolejowe przejście graniczne z Ukrainą w Dorohusku.
więcej
05 Lipca 2023

Realizacja zadań PIORiN w rolnictwie ekologicznym w 2022 r.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest jednym z urzędów, który ma wkład w działania związane z nadzorem nad rolnictwem ekologicznym.
więcej
04 Lipca 2023

Przypominamy zasady przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich UE

Przypominamy zasady przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich UE
więcej
03 Lipca 2023

DZIAŁANIA KONTROLNE PIORIN DOFINASOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

DZIAŁANIA KONTROLNE PIORIN DOFINASOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
więcej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    14