26 Lipca 2023

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin ozimych i wysiewanych na zbiór jesienny

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca producentów rolnych do prowadzenia produkcji rolnej w systemie integrowanej produkcji roślin (IP). Jednym z warunków uczestnictwa w tym systemie jest dokonanie zgłoszenia upraw ...
więcej
25 Lipca 2023

Wyniki badań biegłości potwierdzają kompetencje Centralnego Laboratorium GIORiN

Wyniki badań laboratoryjnych stanowią rzetelną i obiektywną podstawę urzędowych działań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
więcej
24 Lipca 2023

Narada Kierownictwa PIORiN

W dniach 13 - 14 lipca 2023 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się narada Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Wojewódzkimi Inspektorami.
więcej
19 Lipca 2023

Inspektorzy PIORiN ujawnili próby ominięcia przez Rosję i Białoruś sankcji, nałożonych przez UE

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa udaremnili próbę ominięcia sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Federację Rosyjską i Białoruś w związku z agresją na Ukrainę.
więcej
18 Lipca 2023

Ewidencja podmiotów – dane z działalności PIORiN za 2022 rok

Ewidencje nasienne, rejestracja podmiotów, przedsiębiorcy, rolnicy, dostawcy
więcej
13 Lipca 2023

Pakiet ds. żywności i bioróżnorodności – nowe propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej

Komisja Europejska 5 lipca 2023 r. ogłosiła nowe propozycje legislacyjne dotyczące m.in. nowych technik genomowych (NGT) oraz materiału rozmnożeniowego roślin (PRM). Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami KE.
więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    15