20 Marca 2019

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przez WIORiN we Wrocławiu na 2019 rok

Na podstawie art. 13a ustawy PZP WIORiN we Wrocławiu publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień
więcej
19 Marca 2019

Kupuj świadomie

Pamiętaj, że kupując polskie produkty, masz wpływ na wzrost sprzedaży krajowych produktów i zachęcasz producentów do umieszczania na artykułach żywnościowych znaku Produkt Polski.
więcej
13 Marca 2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego (samochody)
więcej
13 Marca 2019

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego
więcej
07 Marca 2019

SYGNALIZACJA

W bieżącym roku WIORiN we Wrocławiu nie będzie prowadził na terenie województwa dolnośląskiego sygnalizacji terminów wykonania zabiegów zwalczających agrofagi.
więcej
1  2  3  4