Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
  Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu / reeksportu
  Wniosek o wydanie zaświadczenia dla przemieszczania ziemniaków
  Wniosek o wydanie paszportów roślin
  Wniosek o wydanie upoważnienia do paszportów roślin

Dział Nadzoru Nasiennego

Obrót materiałem siewnym
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych - przedsiębiorca
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych - rolnik
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli - dostawca
Informacja o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym
Informacja o zakupionym materiale siewnym z państw trzecich
Ocena materiału siewnego
  Wniosek o ocenę polową plantacji nasiennej.
  Upoważnienie do składania wniosku o dokonanie oceny
  Wniosek o udzielenie akredytacji w zakresie oceny polowej roślin rolniczych
  Oświadczenie kwalifikatora akredytowanego
Ocena materiału szkółkarskiego
  Wniosek o dokonanie oceny drzew owocowych lub krzewów jagodowych lub podkładek generatywnych
  Wniosek o dokonanie oceny plantacji truskawek
  Wniosek o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
  Arkusz do wniosku o dokonanie oceny plantacji matecznych materiału szkółkarskiego
Wniosek o wydanie etykiet i plomb oraz paszportów / etykiet
  Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
  Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla sadzeniaków ziemniaka
  Wniosek o wydanie paszportu roślin - etykiety urzędowej dla materiału szkółkarskiego
  Wniosek o wydanie etykiet urzędowych dla materiału szkółkarskiego
  Wniosek o wydanie etykiet urzędowych i plomb dla materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie
Rolnictwo ekologiczne
  Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegatatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym + klauzula informacyjna

Dział Ochrony Roślin i Techniki

Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
  Oświadczenie o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Technika wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzącymi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzącymi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
  Oświadczenie - wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Pracownia oceny nasion

  Wniosek o pobranie prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej/tożsamości
  Wniosek o wydanie urzędowych etykiet i plomb materiału siewnego
  Zlecenie na wykonanie badań
Zgłoś błąd