01 Marca 2017

Narada 28.02.2017

W dniu 28.02.2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie odbyła się narada z kierownikami komórek organizacyjnych.
więcej
13 Lutego 2017

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, wzorem lat poprzednich przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska.
więcej