Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

w sprawie zakwalifikowania składników majątku ruchomego WIORiN w Olsztynie do kategorii majątku zużytego oraz sposobu jego zagospodarowania.

Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

w sprawie zakwalifikowania składników majątku ruchomego WIORiN w Olsztynie do kategorii majątku zużytego oraz sposobu jego zagospodarowania.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) WIORiN w Olsztynie informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  1. wymianę eksploatowanych urządzeń, instalacji lub pojazdów na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, albo ich modernizacja;
  2. nabywanie lub wynajmowanie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Wojciech Gawryś
Data wytworzenia informacji: 27.05.2015 11:00
Data publikacji informacji: 20.03.2015 09:09
Data aktualizacji informacji: 27.05.2015 11:03
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd