Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Schemat i regulamin organizacyjny - wiorin olsztyn

organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
  2. Wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

 

Zakres działań Wojewódzkiego Inspektora:

  1. Nadzór nad realizacja zadań w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa w województwie,
  2. Organizacja pracy inspekcji na terenie województwa,
  3. Wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
  4. Wykonywanie uprawnień dyrektora generalnego urzędu, w rozumieniu przepisów o służbie cywilnej,
  5. Przedkładanie Głównemu Inspektorowi i wojewodzie sprawozdań z działalności Inspekcji,
  6. Współpraca z terenowymi organami administracji publicznej,
  7. Reprezentowanie wojewódzkiego inspektoratu na zewnątrz.
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Artur Borkowski
Data publikacji informacji: 05.08.2014 11:26
Data aktualizacji informacji: 13.09.2021 11:05
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd