Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Rejestry

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U z 2020 r, poz. 2097) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie prowadzi i udostępnia rejestr:

  1. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
  2. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
  3. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,
  4. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  5. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

 

 

EWIDENCJE

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1512) każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji:

  1. przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym,
  2. dostawców materiału szkółkarskiego, materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli,
  3. rolników prowadzących obrót materiałem siewnym

po złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Inspektora.

Pliki do pobrania

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków
Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Krajowy rejestr firm spełniających warunki produkcji materiałów opakowaniowych z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych, w szczególności według standardu FAO/IPPC/ISPM 15
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Wojciech Gawryś
Data publikacji informacji: 07.08.2014 09:20
Data aktualizacji informacji: 22.05.2023 12:52
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd