Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Pliki do pobrania

Wpis do rejestru przedsiębiorców
Wydanie zaświadczenia umożliwiającego wywóz ziemniaków do innych państw UE
Upoważnienie do wydawania paszportów roślin przez podmioty w imieniu wojewódzkiego inspektora
Wydanie paszportów roślin
Wydanie świadectwa fitosanitarnego eksportu lub reeksportu

Dział Nadzoru Nasiennego

Pliki do pobrania

Zgłaszanie materiału siewnego do oceny polowej
Zgłaszanie materiału szkółkarskiego do oceny polowej
Wpis do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców
Uzyskanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym

Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Pliki do pobrania

Zasady postępowania przy rejestracji przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
Zasady postępowania przy rejestracji podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Zasady postępowania przy rejestracji przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Zasady postępowania przy rejestracji niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Zasady postępowania przy rejestracji przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
Zgłoś błąd