Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin olsztyn

e-mail :

 

Remigiusz Nadolny
kierownik
tel. 885 593 609

Marta Szymańska

st. specjalista

tel. 885 593 608
Leszek Janczewski
st. inspektor
tel. 885 593 663
Piotr Skrzypiński
inspektor
tel. 885 593 608

 

  

Do zadań w zakresie nasiennictwa należy w szczególności:

 

 1. organizowanie, prowadzenie  i nadzorowanie oceny materiału siewnego;
 2. nadzorowanie i kontrola pracy kwalifikatorów prowadzących ocenę polową plantacji, ocenę cech zewnętrznych partii sadzeniaków ziemniaka  oraz próbobiorców sadzeniaków ziemniaka;
 3. wydawanie urzędowych etykiet-paszportów na wprowadzane do obrotu partie sadzeniaków ziemniaka;
 4. współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w  zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej;
 5. prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa ekologicznego związanych z wydawaniem zezwoleń na użycie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym oraz kontrole producentów ekologicznego materiału siewnego;
 6. organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału  siewnego;
 7. kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich;
 8. zbieranie i opracowywanie do celów statystycznych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym;
 9. nadzór nad przestrzeganiem zakazu stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie;
 10. prowadzenie ewidencji przedsiębiorców i rolników dokonujących obrotu materiałem siewnym oraz ewidencji dostawców zajmujących się materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych;
 11. organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie  nasiennictwa;
Zgłoś błąd