02 Września 2022

Zmiany w prawie dot. zapobieżenia rozprzestrzenienia się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Drukuj

 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 1827 został opublikowany następujący tekst aktu prawnego:

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2022 r.  uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenienie się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Tekst można wydrukować ze strony: www.sejm.gov.pl