21 Maja 2020

Zmiany w prawie dot. kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin Drukuj

 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 810 został opublikowany tekst aktu prawnego:

 

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

 

Tekst można wydrukować ze strony: www.sejm.gov.pl