Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD 2613.1.4.2017

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro o ich zbyciu/sprzedaży oraz wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

20.02.2018
WAD.2600.27.2017

Drugie zapytanie ofertowe na dostawę tonerów, tuszy i taśm do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie 2017

20.12.2017
WAD.2600.28.2016

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

02.08.2016
WAD.2600.25.2016

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

07.07.2016
WAD.2613.1.4.2016

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 300 euro o ich zbyciu/sprzedaży oraz wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie.

28.06.2016
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Agnieszka Kapałka
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 06.11.2014 12:09
Data ostatniej aktualizacji informacji: 24.11.2014 13:01
Sprawdź historię zmian