Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Statut i regulamin organizacyjny - wiorin kraków

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie określa ustalony Zarządzeniem nr 21/2008 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 19 sierpnia 2009 roku zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego regulamin organizacyjny.

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie został nadany Zarządzeniem nr 245/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2010 roku.

 

organy inspekcji

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

1. Główny Inspektor, który jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa

2. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Andrzej Kasperkiewicz
Data publikacji informacji: 04.08.2014 13:31
Data aktualizacji informacji: 03.08.2017 08:43
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd