Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Majątek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie dysponuje majątkiem trwałym (stan na 31 grudnia 2013 r.)  w wysokości 3 766 tys. zł w tym:

 

1. Budynki i budowle - 1 952 tys. zł

2. Grunty                   -  1 748 tys. zł

3. Środki transportu  -  46 tys. zł

4. Urządzenia techniczne i maszyny - 20 tys. zł

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 09.09.2014 14:04
Data aktualizacji informacji: 09.09.2014 14:06
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd