Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Rejestry i ewidencje

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U z 2023 r., poz. 340, 412) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie prowadzi i udostępnia rejestr:

  1. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
  2. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin,
  3. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków,
  4. podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
  5. przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

 

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub ich konfekcjonowa

Rejestr przedsiębiorców  wykonujących działalność  w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub ich konfekcjonowania stan na dzień 08.09.2023 r.

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Magdalena Makowska
Data publikacji informacji: 04.09.2014 12:34
Data aktualizacji informacji: 11.09.2023 10:22
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd