Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział finansowy - wiorin kraków

e-mail:
fax: 12 430-49-64

 

Maria Mendel
Główny Księgowy

tel. 12 623-28-17

Paulina Orzechowska
specjalista

tel. 12 623-28-18

Magdalena Kawiecka - Miksa
specjalista

tel. 12 623-28-19

Beata Wcisło
specjalista

tel. 12 623-28-28

Urszula Lipowa
specjalista

tel. 12 623-28-48

 

 

Zadania realizowane przez dział

Do zakresu działania Działu Finansowego należą w szczególności:


 1. Opracowywanie planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.
 2. Bieżące prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych i operacji kasowych.
 3. Wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu oraz osobom zatrudnionym w ramach umów zleceń lub umów o dzieło.
 4. Obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 5. Wykonywanie operacji finansowych związanych z dotacjami budżetowymi.
 6. Organizowanie inwentaryzacji majątku i jej rozliczenie.
 7. Dokonywanie okresowych kontroli i analiz realizacji planu dochodów i wydatków oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości.

8. Terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań i bilansów.

9. Współdziałanie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, bankami i  organami skarbowymi w zakresie obsługi finansowo- księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu.
10. Współpraca ze służbami zajmującymi się ochroną mienia, w celu prawidłowego zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,

11. Opracowanie materiałów planistycznych do projektu budżetu Wojewody, budżetu zadaniowego i układu wykonawczego tego budżetu w części dotyczącej Inspektoratu.

12. Opracowanie wniosków w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Wojewody w części dotyczącej Inspektoratu.

13. Sporządzanie wniosków do Wojewody w sprawie zapotrzebowania na środki budżetowe.

14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd