22 Stycznia 2024

Szkolenia kwalifikatorów Drukuj

Informujemy, że w roku 2024 planowane jest przeprowadzenie podstawowych szkoleń kwalifikatorów oceniających plantacje roślin zbożowych, pastewnych, oleistych i włóknistych. Zajęcia teoretyczne w ramach szkoleń podstawowych odbędą się w dniach 26.02-1.03.2024 r. w hotelu Krakowiak w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 9. Program zajęć zawiera dołączony plik. Przed zajęciami zalecamy zapoznanie się z najważniejszymi przepisami dotyczącymi oceny polowej materiału siewnego. Część teoretyczną kończy egzamin, który pozytywnie zaliczą ci uczestnicy, którzy udzielili co najmniej 75% pozytywnych odpowiedzi w testach kończących zajęcia w każdej z wymienionych wyżej grup roślin. Przewidujemy możliwość przeprowadzenia dodatkowego, poprawkowego sprawdzianu przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Terminy części praktycznej szkoleń podstawowych oraz szkoleń doskonalących zestawiono poniżej. Możliwe są zmiany terminów z uwagi na pogodę i rozwój roślin na plantacjach.

 

L.p.

Grupa roślin

Miejsce

Rodzaj szkolenia

Termin

1

R. oleiste

Pawłowice

P, D

15.05.2024

2

Zboża

Zybiszów

D

11.06.2024

3

Zboża

Węgrzce

P, D

18.06.2024

4

P.-  bobowate

Pawłowice

P, D

19.06.2024

5

Zboża

Chrząstowo

D

25.06.2024

6

P. - trawy

Mielno

P, D

21.06.2024

7

Włókniste

Pętkowo

P, D

8.08.2024

P – szkolenie podstawowe

D – szkolenie doskonalące

 

Zgłoszenia udziału w zajęciach prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na dołączonym formularzu na adres   w terminie do 19.02.2024 r.

 

 

Wybrane przepisy dotyczące oceny polowej materiału siewnego

  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału (Dz. U. z 2014 r. poz. 1795; zmiany w Dz.U. z 2020 r. poz. 1702, z 2022 r. poz. 798, z 2023 r. poz. 688).
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 517l; zmiany: Dz. U. z 2014 r. poz. 441 i 1651, z 2016 r. poz. 926, z 2017 r. poz. 1003 i 2378, z 2019 r. poz. 1108, z 2020 r. poz. 975, z 2021 r. poz. 184 i 1265, z 2022 r. poz. 1445).
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny (Dz. U. z 2019 r. poz. 359; zmiana: Dz. U. z 2020 poz.978).

 


lista aktualności