30 Września 2020

Rozszerzenie akredytacji w Laboratorim Wojewódzkim Drukuj

Jednostka Diagnostyczna w Nowym Sączu - Laboratorium WIORiN w Krakowie akredytowała nową procedurę badawczą: PB/NS/M-01.00.00 Wykrywanie i identyfikacja zarodni przetrwalnikowych Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival  w glebie i podłożach metodą Jellema.

Grzyb Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival sprawca raka ziemniaka jest uznawany za organizm kwarantannowy na całym świecie. Znajduje się na liście kwarantannowej A2 Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO). Podlega również zwalczaniu na terytorium Unii Europejskiej a tym samym terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Małopolska jest jedynym województwem w kraju z czynnymi ogniskami raka ziemniaczanego.

Dlatego z satysfakcją informujemy, że wiarygodność analiz: wykrywanie i identyfikacja zarodni przetrwalnikowych Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival  w glebie i podłożach metodą Jellema PB/NS/M-01.00.00, dla Jednostki Diagnostycznej w Nowym Sączu - Laboratorium WIORiN w Krakowie została potwierdzona przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1439 - wydanie 11 z 21.09.2020 r.                          


lista aktualności