05 Kwietnia 2024

Posiedzenie Powiatowej Izby Rolniczej w Limanowej Drukuj

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej  w Limanowej, p. Antoniego Frączka, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tomasz Wilczek uczestniczył w posiedzeniu zorganizowanym w dniu 15.03.2024 r.

Pan Inspektor, w trakcie swojego wystąpienia poruszył szereg spraw związanych z importem towarów do Polski z państw trzecich m.in. z Ukrainy, zaznaczając jakie towary podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej. Mocno podkreślił, iż wbrew opiniom, kontrola fitosanitarna nie obejmuje sprawdzenia takich parametrów jak zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (np. pozostałości pestycydów) ani jakości handlowej bo te właściwości badane są przez służby sanitarne, weterynaryjne oraz jakościowe. Zaznaczył iż kontroli fitosanitarnej zbóż prowadzonej przez PIORiN podlega wyłącznie materiał siewny, a dla przykładu ziarno zbóż przeznaczone na paszę kontrolowane jest przez inspekcję weterynaryjną.

Odniósł się też do zapowiadanej redukcji zużycia środków ochrony roślin w związku z planowanym wprowadzeniem tzw. „Zielonego Ładu w Rolnictwie”.

Pan Dyrektor przypomniał też  obecnym na spotkaniu o obowiązku atestowania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, a także o konieczności posiadania aktualnych uprawnień przez osoby wykonujące zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin, podkreślając jakie sankcje karne grożą w przypadku nie spełnienia tych wymogów.

Na koniec zaapelował o stosowanie środków ochrony roślin w sposób uwzględniający ochronę zapylaczy.


lista aktualności