26 Marca 2024

Narada z Kierownikami Oddziałów Drukuj

W dniu 21.03.2024 r. odbyła się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie narada z kierownikami Oddziałów.

Spotkanie rozpoczął Wojewódzki Inspektor Pan Tomasz Wilczek przedstawiając najważniejsze informacje z narady z Głównym Inspektorem. Każdy z Kierowników Działów podsumował realizację zadań za 2023 r. i przedstawił najważniejsze aspekty pracy w bieżącym roku wynikające z wytycznych do planów pracy.

Pani Agnieszka Rogowiec – Kierownik Działu Fitosanitarnego szczegółowo omówiła weryfikację podmiotów uprawiających ziemniaki niewpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Kierownik Działu Ochrony Roślin i Nawozów Pani Iga Galant przedstawiła najważniejsze aspekty prowadzonych działań kontrolnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych.

Pan Mirosław Tokarz – Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego przedstawił zasady obiegu dokumentacji podczas kontroli obrotu materiału siewnego. Szczególną uwagę poświecił materiałowi siewnemu pochodzącymi z importu oraz  GMO.

Następnie głos zabrała Pani Magdalena Kozień – Kierownik Oddziału w Tarnowie przedstawiając dobre praktyki w zakresie realizacji weryfikacji podmiotów nie znajdujących się w rejestrze podmiotów profesjonalnych.

Krótkie wystąpienie miał również Przewodniczący ZOZ WIORiN w Krakowie Pan Adam Szewczyk oraz Koordynator ds. innowacji Pan Jan Mazur.

Następnie informacje o bilansie wydatkowania za 2023 r. przedstawiła Główna Księgowa Pani Maria Mendel, a informacje związane z bezpieczeństwem informatycznym przedstawił Pan Wojciech Patoła – informatyk WIORiN.

Spotkanie zakończyło się wystąpieniami kierowników oddziałów oraz wspólną dyskusją. 


lista aktualności