13 Lutego 2024

64 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB Drukuj

    W dniach  7 – 8 lutego Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował 64 Sesję Naukową, której hasłem przewodnim było ,,Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”.

W trakcie Sesji Naukowej m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dzielili się swoim doświadczeniem i dorobkiem naukowym nie tylko w formie wykładów, ale również podczas sesji posterowej.

W ramach panelu „Innowacyjny nadzór katalizatorem zrównoważonego rozwoju rolnictwa”, prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – Andrzeja Chodkowskiego oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium – Sylwię Jurkiewicz prezentowano następujące zagadnienia:

  • Innowacyjne rozwiązania w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • Plany awaryjne jako narzędzie zwiększające bezpieczeństwo fitosanitarne Polski i Unii Europejskiej
  • Działania PIORiN na rzecz zwiększenia eksportu towarów rolno-spożywczych
  • System nadzoru nad obrotem środkami ochrony roślin
  • Rolnictwo ekologiczne w zakresie kompetencji PIORiN – obowiązki wynikające z ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
  • EUPHRESCO III – platforma ułatwiająca nawiązywanie kontaktów i współpracę naukową między placówkami badawczymi.

 

     Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, wzięli również udział w tym wydarzeniu, prezentując poster pod tytułem „Występowanie grzyba Synchytrium endobioticum – sprawcy choroby raka ziemniaka na terenie województwa małopolskiego i efektywność jego zwalczania w latach 2013 – 2022”.