Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dział Nadzoru Nasiennego

Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji przedsiębiorców
Procedura wpisu do Ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym
 
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji rolników
Procedura wpisu do Ewidencji rolników prowadzących obrót materiałem siewnym
 
Zgłoszenie prowadzenia działalności do ewidencji dostawców
Procedura wpisu do Ewidencji dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym
 
Ocena polowa plantacji nasiennych
Zgłaszanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego
 
Ocena polowa materiału szkółkarskiego
Zgłaszanie wniosków materiału szkółkarskiego o dokonanie oceny polowej

 

 

 

 

TERMINY

1. Do dnia 24 lutego (28 lutego przesłanie prób do badań)należy złożyć wniosek do WIORiNw Lublinie o pobranie prób materiału siewnego do oceny tożsamości i czystości odmianowej określonych gatunków roślin warzywnych

2. Do dnia 3 marca (10 marca przesłanie prób do badań) należy złożyć wniosek do WIORiN w Lublinie o pobranie prób materiału siewnego do oceny tożsamości i czystości odmianowej określonych gatunków roślin rolniczych

3. Do dnia 10 marca należy złożyć wniosek o dokonanie oceny polowej materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany dla porzeczek i agrestu.

4.Do dnia 15 marca należy złożyć wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego roślin rolniczych:

a) dla gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych;

b) dla gatunków roślin uprawnych wieloletnich

Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na położenie plantacji.

5. Późna zima / wczesna wiosna(nie później jednak niż 3 tygodnie przed przewidywanym kwitnieniem drzew)pobieranie prób materiału szkółkarskiego do badańlaboratoryjnych z kwalifikowanych roślin matecznych gatunków: Morela (Prunusarmeniaca L.), czereśnia (Prunusavium L.), ałycza (PrunuscerasiferaEhrh.), wiśnia (Prunuscerasus L.), śliwa domowa (Prunusdomestica L.), migdałowiec (Prunusdulcis (Miller) Webb.), brzoskwinia (Prunuspersica (L.) Batsch.)i śliwa japońska (Prunussalicina Lindley) na obecność PDV (wirus karłowatości śliwy) i PNRSV (wirus nekrotyczn ej plamistości pierścieniowej wiśni).

Dział Ochrony Roślin i Nawozów

 

Obrót środkami ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
 
Technika wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 
Szkolenie w zakresie środków ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Procedura wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

 

 

 

Dział Nadzoru Fitosanitarnego

Zakładanie i obsługa konta traces-nt – w imporcie z państw trzecich (przywozie spoza ue) roślin, produktów roślinnych,
innych przedmiotów podlegających regulacjom rozporządzenia wykonawczego komisji (ue) 2019/2072

Procedura wnioskowania o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu reeksportu

Przemieszczanie ziemniaków innych niż sadzeniaki

Wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych_aktualizacja danych podmiotu wpisanego do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

Wydanie paszportu roślin dla materiału szkółkarskiego kategorii kwalifikowany, cac, roślin ozdobnych, leśnych, sadzeniaki ziemniaka

     

 

 

 

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Adrian Warchoł
Data publikacji informacji: 27.09.2023 09:44
Data aktualizacji informacji: 21.05.2024 13:14
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd