Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Informacja o kazdym zbednym lub zuzytym skladniku rzeczowym majatku ruchomego

informacja_o_kazdym_zbednym_lub_zuzytym_skladniku_rzeczowym_majatku_ruchomego

Zawiadomienie o wynikach sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego poniżej wartości 2000 zł

Zawiadomienie o wynikach sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego poniżej wartości 2000 zł 

Informacja o każdym zbędnym lub zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego

Informacja o każdym zbędnym lub zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU TERMOMODERNIZACJI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje o dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zgodnie z umową Nr 8/2022/B/OA zadania „Termomodernizacja budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, usytuowanego w Białej Podlaskiej przy ul. Kolejowej 13” 

w kwocie 250 000,00 zł

                                                                                    

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2023 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2023 rok

Korekta planu postępowań o udzielenie zamówienia na 2022 r

Korekta planu postępowań o udzielenie zamówienia na 2022 r

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2022 r.

 

 


 

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych mąjątku ruchomego, których wartość przekracza 1200 zł

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których wartość przekracza 1200 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 r.


 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020 r.

 

 


 

Informacja o dofinansowaniu samochody elektryczne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje o dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zgodnie z umową Nr 9/2020/B/OA zadania „ Zakup dwóch samochodów z napędem elektrycznym oraz dwóch stacji ładowania na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie 
w kwocie 345 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020 r.

 

 

 


 

Informacja dla producentów i rolników

 

W przypadku składania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie wniosków dotyczących podjęcia przez Inspektorat działań ustawowych (np.: wpisu do ewidencji, wpisu do rejestru, oceny materiału siewnego, wydania świadectw fitosanitarnych, wydania paszportów roślin, składania zleceń na przeprowadzenie kontroli, zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin itd.) należy załączyć podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna wynika bezpośrednio z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika z art. 6 ust. 1 w/w Rozporządzenia i obejmuje dane, które nie wynikają z przepisów prawa, ale są niezbędne do ujęcia w Zintegrowanym Systemie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz usprawniają komunikację z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Załącznik: Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

Informacja o sprzedaży II

Informacja o sprzedaży (kliknij aby pobrać)


 

Informacja o dofinansowaniu II

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje o dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zgodnie z umową Nr 18/2018/B/IN zadania „Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie w kwocie 80 000, 00 zgodnie z umową.

 


 

Informacja o dofinansowaniu

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje o dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zgodnie z umową Nr 15/18/B/OA zadania Termorenowacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie usytuowanego w Opolu Lubelskim przy ul. Koszalińskiej 20 w kwocie 102 400, 00 zł

 

 


 

Cennik

 

Cennik opłat za pobieranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań na pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w integrowanej produkcji roślin oraz za przeprowadzenie tych badań.

  1. Pobieranie prób roślin i produktów roślinnych do badań na obecność metali ciężkich i innych pierwiastków, azotanów oraz substancji szkodliwych i pozostałości środków ochrony roślin do 25 000 kg – cena 22 zł.

  2. Badania roślin i produktów roślinnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich – wg cennika obowiązującego w danym laboratorium.


     

Kontrola GIORiN

Sprawozdanie z kontroli GIORiN


 

Informacja o sprzedaży poniżej 1200 zł

Informacja o sprzedaży poniżej 1200 zł


 

Drugie ogłoszenie o przetargu

Drugie ogłoszenie o przetargu

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Adrian Warchoł
Data publikacji informacji: 12.09.2014 08:15
Data aktualizacji informacji: 08.02.2019 17:19
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd