Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na 31.12.2014 r.

 

Rodzaj mienia

Wartość mienia (zł)

Środki trwałe ogółem (brutto)

11 758 957,06

Grunty

1 405 321,92

Budynki 3 378 340,03
Maszyny i urządzenia

382 355,03

Specjalistyczne maszyny, urządzenia 14 000
Urządzenia techniczne

372 048,66

Środki transportu

1 279 418,57

Narzędzia, przyrządy, wyposażenie

2 849 194,42

Pozostałe środki trwałe

1 925 379,40

Wartości niematerialne i prawne

152 899,03

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Adrian Warchoł
Data publikacji informacji: 09.10.2015 08:44
Data aktualizacji informacji: 09.10.2015 08:45
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd